Luvian Saha Oy investoi tulevaisuuteen – palkkaa uusia työntekijöitä ja investoi tuotantoonsa

16.05.2020

Yhtiön kokonaisinvestoinnit kuluvalle vuodelle ovat suuruudeltaan noin 2 miljoonaa euroa, minkä lisäksi yhtiö palkkaa vuoden 2020 aikana tuotantoonsa 5-6 uutta työntekijää.

Luvian Saha Oy on tehnyt merkittävän investointipäätöksen kolmen nykyisen kanavakuivaamonsa modernisoinnista toteutettavaksi kesäkaudella 2020. Investoinnissa kuivaamoiden toimilaitteet uusitaan nykyajan tekniikkaa vastaaviksi, kuormansyötön sekä lämmöntalteenottolaitteistojen uudistamista myöten.

– Investoinnilla vastaamme asiakkaidemme kysyntään kapasiteetin kasvattamisella ja entistä paremmalla kuivauslaadulla, jotka osaltaan tukevat pitkäjänteistä kasvuamme. Kapasiteetin kasvattaminen tarkoittaa reilun 5 prosentin lisäystä vuosittaiseen kokonaiskuivauskapasiteettiimme.

– Kanavakuivaamoiden modernisoinnilla saavutamme muitakin myönteisiä vaikutuksia, kuten energiankäyttömme tehostuminen sekä toimintaympäristön työturvallisuuden parantuminen, sanoo Luvian Saha Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Puuska.

Luvialaisyritys palkkaa kuluvan vuoden aikana tuotantoonsa 5–6 uutta työntekijää.

– Katsomme positiivisesti toimialamme tulevaisuuteen: Lopputuotteidemme käyttö sitoo erinomaisesti hiilidioksidia. Kestävästä kehityksestä tulee entistä tärkeämpää, mikä edistää tulevaisuudessa puutavaratuotteiden suosion kasvua ja kysyntää, sanoo Puuska.

Vakavaraisena yhtiönä ja alan edelläkävijänä, meillä on luottamusta ja uskoa toimialaan pitkällä aikajänteellä, päättyneiden TES-neuvottelujen sekä muutoinkin haastavan ajanjakson jälkeen, hän lisää.

Sopimusta olivat allekirjoittamassa tuotantojohtaja Mauri Korpela (vasemmalla) ja toimitusjohtaja Veli-Matti Puuska Luvian Sahalta sekä Valutec Oy:n toimitusjohtaja Mikko Pitkänen ja Juha Pöylijoki

Luvian Saha Oy on yksi Suomen suurimmista ja vakavaraisimmista yksityisistä sahatavaran ja jatkojalosteiden tuottajista. Yhtiön liikevaihto on noin 85 M€, yhtiön toimittaessa tuotannostaan noin 85 % vientimarkkinoille. Tuotantonsa raaka-aineena yhtiö käyttää vuosittain noin 650 000 m3 kuusi- ja mäntytukkia. Pääosa yhtiön 120 työntekijästä työskentelee Luvialla.