Arvomme

Arvot luovat pohjan päivittäiselle toiminnallemme

Luottamus

Toimintamme pohjana on pitkäjänteinen yhteistyö sidosryhmiemme kanssa. Arvostamme toistemme työtä, osaamista ja vahvistamme eri sidosryhmiemme luottamusta toimimalla johdonmukaisesti ja ennustettavasti. Pidämme rehdisti sen, mitä lupaamme ja olemme päätöksissämme sekä toiminnassamme avoimia

Uudistumisen rohkeus

Pyrimme jatkuvasti tekemään asiat entistä paremmin. Olemme valmiita arvioimaan ja kehittämään toimintaamme yhdessä. Muutosten ennakointi ja niihin sopeutuminen tarkoittaa sitä, että meidän on jatkuvasti etsittävä järkevämpiä työtapoja ja oltava avoimia uusille ideoille.

Vastuullisuus

Kannamme vastuumme ympäristöstä, luonnon monimuotoisuudesta, henkilöstöstämme, yhteistyökumppaneistamme, turvallisuudesta ja tuotteidemme laadusta. Teemme työmme laadukkaasti ja kannattavasti sidosryhmämme huomioiden, pitkäjänteisyyttä unohtamatta.

Ilo työskennellä

Työllämme on tavoite ja tarkoitus: Arvostamme ja tuemme toinen toisiamme työyhteisössä. Työstä saa olla ylpeä ja töitä on mukava tehdä. Osoitamme luottamusta ja kunnioitusta toinen toisillemme. Annamme ja saamme tunnustusta hyvistä suorituksista.

Aktiivisuus

Keskitymme toiminnassamme liiketoiminnan kannalta oleellisiin asioihin. Toimimme aktiivisesti saavuttaaksemme tavoitteemme ja täyttääksemme asiakaslupauksemme.  Asiakkaan menestys on päämäärämme.