Metsän kiertokulku

Hakkuut ovat olennainen osa hyvää metsänhoitoa. Niiden avulla ylläpidetään metsän terveyttä ja elinvoimaa. Hakkuissa puusto korjataan pois joko kokonaan, jolloin syntyy tilaa uudelle puusukupolvelle. Hakkuu voidaan suorittaa myös harventaen ja yksittäisiä puita poimien, jolloin jäljelle jäävä puusto saa lisää tilaa kasvaa ja järeytyä.

1. Taimikko

Metsä on uudistuva luonnonvara. Kaikki alkaa pienestä siemenestä ja taimesta. Hyvin suunniteltujen toimien avulla saat metsäsi uuteen, vahvempaan kasvuun uudistushakkuun jälkeen.

2. Nuori metsä

Taimikoiden oikea-aikainen hoitaminen edistää puuston kehitystä ja aikaistaa harvennuksesta saatavia hakkuutuloja.

3. Varttunut metsä

Harvennuksilla ohjaat puuston laatua ja kasvua sekä lisäät hakkuutulojasi metsän kiertoajan aikana. Hoitamaton, ylitiheä metsä kestää heikommin luonnontuhoja.

4. Uudistuskypsä metsä

Metsän ikääntyessä puuston arvokasvu heikkenee ja loppuu aikanaan kokonaan. Uudistamalla annat tilaa uudelle puusukupolvelle. Puiden matka jatkuu tuotteidemme muodossa. Sahatavarassa hiili on sitoutunut puuhun jopa vuosikymmeniä.