Tietosuojaseloste

1 YLEISTÄ

Päivitetty viimeksi: 8.12.2023

Tätä verkkosivua ylläpitää Luvian Saha Oy. Tietosuoja on meille tärkeää ja yksityisyytesi suojaamiseksi noudatamme tässä tietosuojakäytännössä ilmaistuja periaatteita. Käsittelemme aina henkilötietojasi luotettavalla tavalla sekä sitoudumme toimimaan läpinäkyvästi ja avoimesti. Pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojakäytäntöön, jossa selitämme miten ja mitä henkilötietoja keräämme sekä mitä teemme niillä. Noudatamme Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa ja kulloinkin voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta.

2 KUKA KERÄÄ HENKILÖTIETOJASI?

Luvian Saha Oy
Osoite: Sahantie 1, 29100 Luvia
Sähköposti: privacy@luviansaha.fi

3 MITEN KERÄÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Pääasiassa keräämme henkilötietojasi sinulta itseltäsi (esimerkiksi kun pyydät tarjousta tuotteistamme tai asioit kanssamme sähköpostitse). Saatamme kerätä henkilötietojasi myös koskien verkkosivumme käyttöä [tai käsitellä henkilötietojasi, joita annat yhteydenotto- tai tietopyynnön yhteydessä]. Mikäli et anna pyytämiämme henkilötietoja, emme mahdollisesti voi tarjota pyytämääsi palvelua tai toimenpidettä. Edellä mainituissa tapauksissa henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen tai muuhun henkilötietolainsäädännön mukaiseen käsittelyn oikeusperusteeseen. Joissakin tapauksissa meidän saattaa olla välttämätöntä kerätä henkilötietojasi kolmannelta osapuolelta. Saatamme esimerkiksi kerätä henkilötietojasi työnantajaltasi, mikäli työnantajasi on asiakkaamme. Tietojen kerääminen kolmannelta osapuolelta tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, jos se on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen, kuten työnantajasi, oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Joissakin tapauksissa henkilötietojesi käsittely saattaa olla tarpeen lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi.

4 MITÄ HENKILÖTIETOJASI KÄSITTELEMME?

Verkkosivuilla:
Pääsääntöisesti keräämme vain sellaisia henkilötietoja, joita verkkosivullamme vierailevat käyttäjätantavat vapaaehtoisesti ja joiden antaminen on välttämätöntä niihin tarkoituksiin, jota varten tiedot kerätään. Jotkut tiedot ovat välttämättömiä mahdollistaaksemme verkkosivumme ja sillä esiintyvienominaisuuksien käytön (tähän sisältyvät evästeet, joiden käyttö on edellytys sille, että voimme tarjotapyytämiäsi palveluita).

Keräämiämme henkilötietoja ovat:
— IP-osoite;— Verkkosivun käyttöä koskevat tiedot: vierailun kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut verkkosivulle, miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle. Lisäksi saatamme pyytää sinulta erilaisia yhteystietoja, jos tahdot vastaanottaa uutisointi- tai markkinointimateriaaliamme tai olet kiinnostunut tarjoamistamme tuotteista. Tällöin keräämiämme henkilötietojasi saattavat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, edustamasi yritys ja yhteydenoton syy/viesti. Emme kerää erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja verkkosivullamme.

Muissa yhteyksissä:
Lisäksi mikäli olet asiakkaamme, yhteistyökumppanimme tai raaka-ainetoimittajamme, mikäli teet omia tietojasi koskevan tietopyynnön tai mikäli asioit hallinnoimissamme tiloissa, keräämme näiden suhteiden hoitamiseksi ja tilojen valvonnan tarkoituksissa välttämättömiä henkilötietoja henkilörekistereihimme. Lisätietoja saat meiltä pyydettäessä.

5 MIHIN TARKOITUKSIIN KERÄÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Käsittelemme henkilötietojasi vain tässä tietosuojakäytännössä ilmaistuihin tarkoituksiin, ellet ole erikseen antanut suostumustasi muihin tarkoituksiin tapahtuvalle käsittelylle. Luvian Saha Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja erilaisiin tarkoituksiin, kuten:
— Tarjotaksemme tuotteitamme;
— Vastataksemme yhteydenottopyyntöösi tai muuhun tiedusteluun sekä vastaanottaaksemme palautteesi;
— Mahdollistaaksemme yhteydenpidon asiakkaisiimme ja yhteistyökumppaneihimme ja pitääksemme heidät ajan tasalla tuotteistamme ja ajankohtaisista asioista;
— Rekrytointitarkoituksissa;
— Lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi;
— Verkkosivumme käytettävyyden ja toiminnallisuuden parantamiseksi;
— Verkkosivumme kävijätietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi;
— Kohdistaaksemme suoramarkkinointia henkilöille heidän verkkosivullamme vierailun perusteella;
— Muihin liiketoimintaamme liittyviin tarkoituksiin.

6 AUTOMAATTINEN HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY VERKKOSIVUILLA

Me ja palveluntarjoajamme keräämme ja käsittelemme automaattisesti tietyntyyppistä tietoavierailustasi verkkosivullamme ja palveluidemme käytöstä hyödyntäen evästeitä ja muita tässä tietosuojakäytännössä kerrottuja tekniikoita. Tämän tiedon kerääminen auttaa meitä tarjoamaansinulle parhaan käyttökokemuksen sekä mittaamaan verkkosivumme ja markkinointitoimintojemmetehokkuutta.

6.1 Evästeet ja verkkosivuanalytiikka

Evästeet (”Cookies”) ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat selaimen välimuistiin käyttäjän valintojen mukaan ja, jotka auttavat tunnistamaan palveluita käyttävät selaimet. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Verkkosivullamme käytetään evästeitä. Evästeiden avulla voimme kerätä sivuston kävijätilastoja ja analysoida näitä tietoja. Evästeet saattavat muistaa tekemäsi valinnat verkkosivullamme ja niiden tarkoituksena on parantaa verkkosivustomme käyttäjäkokemustasi. Kävijätietoja ei lähetetä kolmansille osapuolille. Käytämme kolmannen osapuolen analyyttisiä työkaluja, joiden avulla voimme analysoida verkkosivumme käyttöä. Tämän ansiosta voimme parantaa verkkosivumme sisältöä vastaamaan paremmin tarpeitasi. Tällainen työkalu on esimerkiksi Google Analytics. Voit muokata evästeiden käyttöä selaimesi asetuksista, esimerkiksi Internet Explorer –selaimen Työkalut –painikkeesta valitsemalla Internet-asetukset – Suojaus.

7 LINKIT

7.1 Linkit muihin sivustoihin

Verkkosivumme saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivuille. Suosittelemme, että tutustut jokaisen verkkosivun tietosuojalausekkeeseen erikseen ennen kuin annat sinne henkilötietojasi. Emme vastaa muiden verkkosivujen sisällöstä, turvallisuudesta tai yksityisyydensuojan käytännöistä.

8 HENKILÖTIEDOT JA KOLMANNET OSAPUOLET, SIIRROT EU:N ULKOPUOLELLE

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille muuten kuin mikäli luovutus on sallittu ja meiltä edellytetty meitä velvoittavassa lainsäädännössä. Käsittelemme henkilötietojasi itse sekä hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä puolestamme ja meidän lukuun toimivia alihankkijoita, joille henkilötietojasi saatetaan siirtää ottaen huomion henkilötietojen käsittelyä koskevat velvoitteemme. Henkilötietoja saatetaan siirtää alihankkijoillemme. Henkilötietoja saatetaan siirtää myös EU:n taiETA:n ulkopuolelle tai käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolelta, mikäli käyttämämme palveluntarjoajan palvelimet sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella, jossa tapauksessa varmistamme tietosuojan asianmukaisen toteutumisen. Siirtäessämme henkilötietoja noudatamme EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita koskien henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin tai toteutamme muut asianmukaiset suojatoimet tai varmistamme, että kolmannessa maassa taataan riittävä tietosuojan taso. Emme myy tai muuten tarjoa henkilötietojasi kolmansille osapuolille näiden markkinointitarkoituksissa tapahtuvaa käyttöä varten.

9 TIETOTURVA JA SÄILYTYSAIKA

Meillä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja käytänteet, joilla suojaamme henkilötietojasi häviämiseltä, väärinkäytöltä, muuttamiselta tai tuhoutumiselta. Tällaisia toimenpiteitä ja käytänteitä ovat esimerkiksi palomuurit, salaukset sekä käyttäjäkohtaisesti rajatut järjestelmien käyttöoikeudet. Säilytämme henkilötietojasi sähköisessä ja osin myös paperisessa muodossa. Henkilötietoja säilytetään lukitussa holvissa, johon on pääsy vain erikseen nimetyillä henkilöillä. Henkilötietoja sisältävien tietokantojen ja järjestelmien käyttö on varmistettu käyttäjätunnuksilla sekä salasanoilla ja käyttöoikeudet on rajattu henkilön työtehtävien perusteella. Olemme rajanneet käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennus alustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Työntekijämme ja muut henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty tai kunnes meitä pyydetään poistamaan tiedot (jos pyyntö tulee aiemmin). Ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin, jotta varmistamme sen, että epätarkat, virheelliset ja vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai korjataan ilman aiheetonta viivytystä.

10 OIKEUTESI

Sinulla on rekisteröitynä alla kuvatut oikeudet:
— Oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin;
— Oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
— Oikeus vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;
— Oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
— Oikeus siihen, että rajoitamme käsittelyä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
— Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä;
— Oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisestikäytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle meidän estämättämme, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
— Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Oikeuksiesi toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan tämän tietosuojakäytännön alussa mainitulle yhteyshenkilöllemme.

11 MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN, YHTEYDENOTOT

Tarkastelemme tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti ja saatamme muuttaa sitä päivittämällä siinä olevia tietoja harkintamme mukaan tarvittaessa. Mikäli teemme tietosuojakäytäntöön päivityksiä, kirjaamme siihen päivämäärän, jolloin päivitys on tehty. Päivitetty tietosuojakäytäntö tulee voimaan sinua ja henkilötietojasi koskien kyseisestä päivämäärästä lähtien. Suosittelemme tutustumaan tähän tietosuojakäytäntöön säännöllisesti saadaksesi tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä päivityksistä. Tämä tietosuojakäytäntö on viimeksi päivitetty 8.12.2023.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, kommentoitavaa tai huomautettavaa henkilötietojesi käsittelystä tai suojaamisesta, ota yhteyttä: privacy@luviansaha.fi.