Eettinen ilmoituskanava

Olemme perustaneet luottamuksellisten vihjeiden käsittelyyn raportointikanavan konsernitasolla (compliance@hs.at). Kaikki tähän kanavaan ohjatut tiedot käsitellään jäsennellysti. Luottamuksellisuus ja hienotunteisuus takaavat, että henkilöllisyys pysyy salassa. Tutkintaprosessia säännellään erillisellä sisäisellä ohjeistuksella.

Periaatteessa kaikki työntekijät, mutta erityisesti johdon jäsenet, jotka saavat ilmoitettua sisältöä, ovat velvollisia suojelemaan väärinkäytösten ilmiantajien henkilöllisyyttä. Tämä koskee myös sellaisten tietojen levittämistä, joista väärinkäytösten ilmiantajien henkilöllisyys voidaan suoraan tai välillisesti johtaa. Myös nimettömät vihjeet lasketaan tällaisiksi tiedoiksi. Siksi tällaisten vihjeiden tai niissä olevien tietojen levittäminen on kiellettyä, lukuun ottamatta niiden lähettämistä konsernin säännösten noudattamista valvovalle toimistolle! Tiedonantajien henkilöllisyys voidaan paljastaa vain poikkeustapauksissa (esim. virallisten tutkintojen yhteydessä). Kuitenkin konsernin säännösten noudattamista valvova toimisto ilmoittaa tästä etukäteen ilmoittajille.

Ilmoitukset dokumentoidaan salassapitovelvoitteidemme mukaisesti, eikä niitä säilytetä pidempään kuin on tarpeellista.

HS Timber Group (Luvian Saha Oy osana HS Timber Groupia) on sitoutunut paitsi rajoittamaan laillisesti taatun väärinkäytösten ilmiantajien suojelun direktiivin 2019/1937/EU (Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin 2019/1937/EU) kattamiin oikeudellisiin asioihin sekä laajentamaan tämän suojelun koskemaan kaikkia lakien, sopimusvelvoitteiden tai näiden eettisten toimintaohjeiden kaltaisten sisäisten määräysten rikkomuksia ja takaamaan sen näissä tilanteissa. Koska sääntöjen noudattaminen on meille tärkeää ja haluamme käyttää väärinkäytösten ilmiantokanavaa tehokkaana vaatimustenmukaisuuden hallintatyökaluna, noudatamme vapaaehtoisesti lakisääteisiä vähimmäisvaatimuksia tiukempia vaatimuksia.

Luottamuksellinen raportointikanava:

compliance@hs.at

Group Compliance Office

Michael Proschek-Hauptmann

+43 664 88145649