SAHOJEN VAIKUTTAJAVERKOSTO-KIERTUE

18.10.2022

Sahateollisuus on Suomen neljänneksi suurin vientiteollisuuden ala ja sen rooli yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luojana on huomattava. Sahalaitokset sijaitsevat usein pienillä paikkakunnilla ja niiden alueellinen sekä paikallinen merkitys on suuri, tuovathan sahat työtä ja toimeentuloa sijaintipaikkakunnilleen.

Monesta muusta teollisuuden alasta poiketen sahateollisuuden tuotteiden hiilijalanjälki on pieni. Itse tuotantoprosessi on vähähiilinen ja siinä syntyvät tuotteet sitovat hiiltä toimien pitkäikäisinä hiilivarastoina. Muun muassa näiden tekijöiden vuoksi sahateollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen tulisi olla päättäjien yhteinen asia.

Sahateollisuus ry järjestää syksyllä 2022 yhdessä jäsensahojensa kanssa koko maan kattavan vaikuttajakiertueen. Osana vaikuttajakiertuetta Satakunnan alueen vaikuttajat kokoontuivat Luvian sahalle 17.10.2022. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Luvian Saha Oy:n ja Westas Group Oy:n kanssa.

Luvian Saha Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Puuska sekä Westas Groupin tuotantojohtaja Sakari Virtanen kertoivat yhtiöiden toiminnan sosiaalisista, taloudellisista ja ekologisista merkityksistä aluetaloudelle.  

Maakunnan vaikuttajille tuotiin myös esille asioita, joihin päättäjien toivotaan erityisesti kiinnittävän huomiota. Tällaisia asioita ovat mm. toimiva ja turvallinen logistiikka, raaka-aineen saatavuus ja metsien käytön hyväksyttävyys, puun energiakäyttö ja alan koulutusjärjestelmien kehittäminen.

Sahateollisuus ry:n tuore toimitusjohtaja Tino Aalto kannusti päättäjiä keskinäiseen selkeyteen, aloitteellisuuteen ja oikea-aikaisuuteen EU-vaikuttamisessa.

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto ja kansanedustaja Eeva Kalli