Sahateollisuuden vastuullisuus- ja vaikuttavuusraportti julkaistu

03.02.2022

Sahateollisuus Ry on julkaissut toimialaa koskevan vastuullisuus- ja vaikuttavuusraportin, jossa myös Luvian Saha Oy on osallisena. Raportissa kuvataan itsenäisten sahojen toimintaa sekä niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vientiteollisuuteen vahvasti perustuvan toimialan käyttäessä kotimaista raaka-ainetta, energiaa sekä työvoimaa, on toimialalla erittäin suuri paikallinen merkitys niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin, kuten julkaistusta raportista ilmenee.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat tärkeitä asioita kaikilla toimialoilla. Raportissa nostetaan esiin työturvallisuuden kehitystoimenpiteiden tärkeys. Luvian Sahalla työturvallisuuden kehittäminen on nostettu osaksi jatkuvaa parantamista. Viimeisen 4 vuoden aikana tapaturmataajuus on laskenut huomattavasti, tapaturmat ovat vähentyneet, huolellisuus ja tekemisen taso ovat parantuneet ja työntekijöiden tyytyväisyys työhönsä on kasvanut.

Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa täältä:

https://sahateollisuus.com/wp-content/uploads/2021/12/st_vaikuttavuus_151221.pdf