Saha Luvialla – Tiedoilla, taidoilla ja onnella. Yhtiön historiikki julkaistu

02.10.2020

Luvian Saha on osa pitkää suomalaista sahatavaran tuotannon historiaa. Luvian Sahan historiasta kirjoitettu kirja on tarina siitä, kuinka Luvian Sahasta on kuuden vuosikymmenen aikana monien vaiheiden kautta kasvanut menestynyt perheomisteinen sahayritys. Luvian Sahan kehityskaaren tarkastelu antaa hyvän mahdollisuuden ymmärtää, kuinka monenlaiset tekijät vaikuttavat yrityksen onnistumiseen ja kehitykseen. Luvian Sahan 60-vuotinen historia kertoo myös siitä, millainen suurten metsäyhtiöiden ulkopuolella toimivien itsenäisten sahojen rooli on ollut suomalaisessa yhteiskunnassa ja millaisena se saattaa näyttäytyä muuttuvassa maailmassa.
Historiikin ovat kirjoittaneet Katja Lähtinen ja Juha Kuisma. Luvian Sahan historiasta kirjoitettu kirja on saatavissa kirjastoista sekä tarvittaessa sahalta. Kirja on julkaistu ainoastaan suomenkielisenä.

Kirjoittajien saatesanat kirjan lukijoille

Katja Lähtinen, Helsingissä 18.09.2020:

Kirjaa kädessään pitävälle,

Tultuani pyydetyksi mukaan kirjoittamaan tätä historiikkia kesällä 2019, en kauaa päätöstäni joutunut miettimään. Tarjotussa tilaisuudessa yhdistyi minulle henkilökohtaisesti monta tärkeää asiaa. Ja koska en ole historioitsija, antoi Juha Kuisman mukanaolo vahvistuksen siitä, että monia ulottuvuuksia sisältävä kirjoitustehtävä ei ole yksin minun.
Raumalla syntyneenä ja kaupungissa nuoreen aikuisuuteen saakka asuneena olen tiennyt Luvian Sahan ”aina”. Erityisesti lapsena ihailin autolla kasitietä ohi kulkiessamme pihan tukkeja, jotka myöhemmin aikuisiällä muuttuivat ammatilliseksi kiinnostukseksi: Metsäntutkimuslaitoksen tutkijana tein väitöskirjani itsenäisten sahojen kilpailukyvystä, jonka tulokset osoittivat muun muassa osaavan henkilöstön olevan erittäin tärkeitä yritysten menestykselle. Luvian Saha oli yksi aineistoni itsenäisistä sahoista.
Tänä päivänä Luonnonvarakeskuksessa työskennellessäni iso osa työstäni kietoutuu puutuotteisiin liittyviin liiketaloudellisiin teemoihin. Tämän kirjan kirjoittajana mukanaolo oli ainutkertainen mahdollisuus päästä harrastuksenomaisesti kirjoittamaan tekstiä, jossa työssäni tekemäni havainnot konkretisoituvat lukuisten ihmisten henkilökohtaisina kokemuksina. On harmi, että koska Luvian Sahaan liittyviä tarinoita on lukuisia, ei niitä kaikkia ollut mahdollista kirjoittaa tähän kirjaan.

Toivon, että innostukseni sekä kiinnostukseni koko suomalaisen metsä- ja puunjalostusteollisuuden menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta kohtaan osaltani välittyy tästä historiikista.

Mukavia lukuhetkiä toivottaen,
Katja Lähtinen

Katja Lähtinen

Juha Kuisma, Lempäälässä 20.09.2020:

Pihkantuoksuista sahahistoriaa

-Kirjoittaessani omaa osuuttani kirjaan Saha Luvialla, pyrin kirjoittamaan elämänmakuista sahahistoriaa. Kaikessa kielen elävyydessään, sellaisena kuin sahan vaiheet muistettiin ja tiedettiin. Kymmenet haastatellut kertoivat tapahtumista omalla puhetavallaan, omista näkökulmistaan ja eri ajoilta. Historiikin pitäisi olla paitsi totta, myös puhutteleva tarina, jonka vetoon lukija imeytyy.
Yllättävää oli, että luvialaisen sahatoiminnan esivaiheet alkavat jo 1500-luvulta eikä lähteistä ole pulaa. Moderni Luvian Saha on puolestaan ominaisuuksiltaan teollisuuslaitos, joka on juuri sitä, mitä ilmastoltaan muuttuva maailma jatkossakin tarvitsee. Saha on perheyritys ja sen tarina on myös osa Huhtamaan suvun tarinaa. Sahahistoria saa lisäksi kiittää myös niitä henkilöitä, jotka ovat ymmärtäneet koota ja arkistoida sahasta kertovia sanomalehti- ym. juttuja.
Historian kirjoittaminen on myös valintaa. Vastaan tulee aineistoa, jota sellaisenaan ei voi kirjaan laittaa. Tarinakin on eri, riippuen siitä, mistä kohtaa kukin osallisista on sitä katsonut. Ainoa ohje, jota kirjoittaja voi tällöin seurata, on nostaa katsetta isompaan kuvaan: tulkita asioita laajemmista kokonaisuuksista käsin.
Sahateollisuus on ala, jossa suuret heilahtelut yhtyvät vakaaseen luonnonperustaan. Menestyvä yritys tarvitsee paitsi onnea, myös vaistoa tärkeissä ratkaisuissa. Toivon omalta osaltani, että Saha Luvialla –kirjaa luetaan sekä yhden yrityksen historiikkina että kertomuksena Nyky-Suomen synnystä.

Juha Kuisma, tietokirjailija, Lempäälä

Juha Kuisma

Juha Kuisma on kirjoittanut lähes 30 julkaisua mm. ekohistoriasta, maaseudun kulttuurista ja ympäristökysymyksistä. Uusimmat teokset käsittelevät latoja ja paikallista ilmastopolitiikkaa.

www.juhakuisma.fi