Om oss  ›  Aktuellt

”Sågverk i Luvia – med kunskap, färdighet och tur.” Bolagets historik har publicerats

02.10.2020

Luvian Saha är en del av den långa historien av finländsk produktion av sågvaror. Boken om Luvian Saha är en berättelse om hur Luvian Saha under sex årtionden genom olika faser har växt till ett framgångsrikt familjeägt sågföretag. Granskning av Luvian Sahas utveckling ger ett bra tillfälle att förstå hur många olika faktorer inverkar på företagets framgång och utveckling. Luvian Sahas 60-åriga historia berättar också om vilken roll självständiga sågverk som fungerar utanför stora skogsbolag har spelat i det finländska samhället och hur det kan te sig i en föränderlig värld.
Historiken har skrivits av Katja Lähtinen och Juha Kuisma. Boken om Luvian Saha är tillgänglig på biblioteken samt vid behov på sågen. Boken har endast publicerats på finska.

Författarnas förord till bokens läsare

Katja Lähtinen, Helsingfors 18.09.2020:

Till dig som har boken i dina händer,

När jag blev inbjuden att skriva denna historik sommaren 2019 behövde jag inte fundera länge på mitt beslut. Tillfället kombinerade många saker som var personligen viktiga för mig. Och eftersom jag inte är någon historiker bekräftade Juha Kuismas medverkan att den mångdimensionella uppgiften inte var endast min.

Som född i Raumo och uppvuxen i staden till ung vuxenålder har jag ”alltid” känt till Luvian Saha. Speciellt som barn beundrade jag stockarna på gården när vi körde förbi längs riksåttan, stockarna som senare i vuxenålder förvandlades till yrkesmässigt intresse: Som forskare vid Skogsforskningsinstitutet gjorde jag min doktorsavhandling om självständiga sågverks konkurrenskraft, vars resultat visade att bland annat en kunnig personal var mycket viktiga för företagens framgång. Luvian Saha var ett av de självständiga sågverken i mitt material.

Numera arbetar jag för Naturresursinstitutet och en stor del av mitt arbete är kopplat till företagsekonomiska teman kring trävaror. Att vara med och skriva den här boken var en unik chans att rekreativt få skriva en text där observationerna som jag har gjort i mitt arbete konkretiseras som otaliga människors personliga erfarenhet. Eftersom så många berättelser är kopplade till Luvian Saha är det synd att det inte var möjligt att skiva om dem alla i den här boken.

Jag önskar att min entusiasm och mitt intresse för hela den finländska skogs- och träförädlingsindustrins förflutna, nutid och framtid för min del förmedlas i denna historik.

Trevliga lässtunder önskar,
Katja Lähtinen

Katja Lähtinen

Juha Kuisma, Lempäälässä 20.09.2020:

Pihkantuoksuista sahahistoriaa

– När jag skrev mitt eget bidrag till boken Saha Luvialla strävade jag efter att skriva en sågverkshistoria fyllt av liv. Med ett levande språk såsom man mindes och kände de olika faserna i sågverkets historia. Dussintals intervjuade berättade om händelserna på sitt eget sätt, ur sin egen synvinkel och från olika tidsperioder. En historik ska vara en sann, men också tilltalande berättelse, som uppslukar läsaren.

Överraskande var att förstadierna till sågverksamheten i Luvia började redan på 1500-talet och att det inte finns någon brist på källor. Det moderna Luvian Saha för sin del är till sin karaktär en industrianläggning, som är precis vad den till sitt klimat föränderliga världen behöver även i fortsättningen. Sågen är ett familjeföretag och dess historia är också en del av släkten Huhtamaas berättelse. Sågverkshistorien får dessutom tacka de personer som har förstått att samla och arkivera artiklar om sågen från dagstidningar och dylikt.

Att skriva en historik är också att göra val. Allt material kan inte tas med som sådant i boken. Berättelsen är också en annan beroende på från vilket perspektiv varje deltagande har upplevt den. Den enda riktlinjen författaren då kan följa är att lyfta blicken till den större bilden: tolka saker och ting ur större helheter.

Sågindustrin är en bransch där stora fluktueringar förenas i en stabil grund. Ett framgångsrikt företag behöver utöver tur, även intuition i viktiga beslut. Jag önskar för min egen del att man läser boken Saha Luvialla både som en företagshistorik och som en berättelse om det moderna Finlands födelse.

Juha Kuisma, facklitterär författare, Lempäälä

Juha Kuisma

Juha Kuisma har skrivit närmare 30 publikationer om bl.a. ekohistoria, landsbygdens kultur och miljöfrågor. Hans nyaste verk handlar om lador och lokal klimatpolitik.

www.juhakuisma.fi