Vi lever ännu länge på virke

Vi är ett av Finlands största sågverk och producenter av vidareförädlade varor. Ända sedan år 1976 har vi varit en av föregångarna inom branschen och trott på efterfrågan på yrkesmässigt behandlat virke.

Skog och virke som stöd för även kommande generationer

Våra värderingar styr vår verksamhet

Våra värderingar styr all vår verksamhet och skapar en kärna kring vilken vår strategi är uppbyggd. Värderingarna skapar en grund för vår dagliga verksamhet och för oss framåt tillsammans.

Våra värderingar är tillit, mod att förnya, ansvarsfullhet, glädje i arbetet samt aktivitet. 

Vår vision

Vår framtid ligger i virke. Som ett av de mångsidigaste förnybara och återanvändbara råvarorna möjliggör det en hållbar morgondag.

Vi tror att det även i fortsättningen finns en efterfrågan på yrkesmässigt behandlat virke. Som en kundorienterad och smidig aktör vill vi vara föregångare och förebilder för hela branschen.

Luvian Saha Oy:n toiminta käynnistyi vuonna 1976, kun Matti Huhtamaa ja Jukka Lehtonen ostivat sahan Erkki Haulalta. Omistajavaihdoksessa Haulan sahasta tuli Luvian Saha Oy. Yhtiötä kohtasivat alkuvuosina myös takaiskut, sillä saha paloi kesäkuussa 1979 täysin. Suomalaisen puutavaran voimakkaasti kasvanut ulkomainen tarve loi kuitenkin kysyntää, joten yritys nousi jaloilleen ja on perustamisestaan asti kasvanut tasaisesti investoiden.  Vuonna 1997 yrityksen koko osakekanta siirtyi Huhtamaan perheelle. Kasvu on jatkunut tähän päivään asti ja jatkuu edelleen tasaisena.
Tillväxt genom historien

Luvian Saha Oy:s verksamhet inleddes år 1976 när Matti Huhtamaa och Jukka Lehtonen köpte Haulan saha av Erkki Haula. Erkki Haula hade haft sågverksamhet på området sedan år 1959. Vid ägarbytet blev Haulan saha till Luvian Saha Oy. Bolaget råkade i början ut för ett bakslag när sågen brann i juni 1979. Det kraftigt ökade utländska behovet av finländska trävaror skapade emellertid efterfrågan, så företaget tog sig upp på fötter och har sedan grundandet växt med stadiga investeringar. 

År 1997 övergick företagets hela aktiestock till familjen Huhtamaa. År 2022 övergick företagets hela aktiestock till HS Timber Group (www.hs.at).

Lokal och global 

Personliga kundrelationer, ansvarsfull verksamhetskedja och uppskattning av den finländska skogen har under årens lopp gjort oss till en eftertraktad och långvarig partner inom virkeshandel i Finland. Vårt rykte har även nått andra länder. Ända sedan vår verksamhet inleddes har vi exporterat i Västra Finlands skogar hållbart odlade, sågade och vidareförädlade trävaror till fem kontinenter.

År 2022 producerar bolaget 315 000 m3 sågvaror samt 45 000 m3 förädlingsprodukter. Vår omsättning är cirka 100mn € och vi har 120 anställda inom bolaget. Exportens andel av vår verksamhet är 85 procent och den går till 32 olika länder. 

Grundat: 1976
Omsättning: 100 mn €
Exportens andel: 85 %
Personal: 120