Om oss  ›  Aktuellt

Långvarig partner om samarbetet med Luvian Saha Oy: ”Båda parter har alltid hållit sina löften”

20.10.2021

Förtroende har alltid varit ett nyckelord. Det har utgjort grunden för det generationsöverskridande samarbetet mellan transportföretaget Kuljetus A. Eklund och sågverket Luvian Saha.

Året är 1984.

En nyfiken liten pojke tittar ut ur förarhytten på en timmerbil. För bara en stund sedan kom han för första gången i sitt liv till sågverket Luvian Saha.

Pojken är Ari Eklund, blott 13 år gammal. Han har fått följa med sin pappa Altti Eklund på en virkestransport.

 • En av de allra första minnesbilderna jag har från Luvian Saha är att han som ansvarade för timmersorteringen satt och huttrade i en kall sorteringshytt, säger Ari Eklund med ett skratt.

Då hade Eklund ännu ingen aning om att han nästan 40 år senare fortfarande skulle köra så gott som dagligen till Luvian Saha.

Så är dock fallet.

 • Kuljetus A. Eklund har samarbetat med Luvian Saha sedan 1984. Vi är det transportföretag som haft verksamhet med Luvian Saha längst tid utan avbrott, säger Eklund.
 • Det är nog tusentals gånger jag har svängt in på Luvian Sahas gård, men jag gör det fortfarande med glädje varje gång. Det har dock skett stora förändringar under årens lopp: jag har fått följa på närhåll hur Luvian Saha har expanderat och utvecklats.

Familjeföretaget Kuljetus A. Eklund grundades 1961 och har med andra ord en lång historia.

Då inledde Altti Eklund virkestransport i Björneborgsregionen. Samarbetet med Luvian Saha började 1984, när Luvian Saha expanderade till följd av att behovet av finländskt virke ökade kraftigt utomlands.

Verksamheten med virkestransporter var ständigt närvarande under Ari Eklunds uppväxt, men först 1991 när han var klar med militärtjänsten började han hjälpa sin pappa.

Luvian Saha var en viktig samarbetspartner för det lilla transportföretaget.

 • Vi hade en timmerbil och pappa och jag var de enda förarna, säger han.
  I början av 1990-talet såg världen helt annorlunda ut – och det gjorde sågindustrin också.
 • Två saker är oförändrade: Vi transporterar i huvudsak timmer och Luvian Saha Oy har alltid legat på samma ställe. Allt annat har däremot förändrats sedan jag själv började jobba i branschen, säger han.

Den viktiga samarbetspartnern Luvian Saha Oy har expanderat och utvecklats till en föregångare i sin bransch: den gropiga grusgården har fått asfaltbeläggning och tekniken på sågverket har uppdaterats många gånger.

Den största förändringen för Eklund själv har varit transportfordonens utveckling. De gamla och farliga timmerbilarna har ersatts med moderna fordonskombinationer. Trots att de är större är de säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga.

Vägnätet har också utvecklats. Förr var skogsvägarna smala ”häststigar” som var i dåligt skick, och det var inte alltid ens möjligt att ta sig fram på dem med tunga timmerbilar.

Hela sågindustrin har också förändrats. Hållbarhet blir en allt viktigare del av det dagliga arbetet för alla aktörer inom skogsindustrin.

Samtidigt har Eklunds arbetsdagar genomgått stora förändringar.

 • Förr var den ena dagen aldrig den andra lik. Avverkningarna planerades inte särskilt noggrant med tanke på volymhanteringen: På vintern förvarades timmer lite här och var, och på våren hade vi förare alltid med oss en tjock mapp i bilen med information om var timmerupplagen låg. Under våren åkte vi sedan till upplagen och tömde dem. Det är svårt att ens föreställa sig detta i dag, men så var det på den tiden, säger Eklund.

Numera transporteras avverkat timmer från skogen till sågverket inom ett par dagar.

Virkestransporterna är schemalagda och lossningstiderna exakta. Kontakten mellan Luvian Saha och företagarna däremot sker numera genom digitala data- och dataöverföringssystem, som gör det möjligt för samarbetspartnerna att ständigt hålla kontakt.

Eklund säger att han redan nu har information om exempelvis alla transporter under nästa vecka.

 • Allt sker elektroniskt och dessutom är virkestransporterna mer detaljerat planerade och mer effektiva och ekologiska. Hela branschen och Luvian Saha har genomgått en stor omställning. Vi har fått uppleva den sida vid sida redan i ett antal årtionden.

Hela sågindustrin har förändrats, vilket för både Luvian Saha och Kuljetus A. Eklund har inneburit att man har tvingats anpassa sig och lära sig nya saker.

Båda har lyckats med det.

 • Luvian Saha har enligt mig alltid varit ett välskött företag som blickar framåt och som har haft mod att förnya sig. Vårt samarbete har fungerat smidigt.

Under den nästan 40 år långa gemensamma historian har båda företagen också expanderat.

Luvian Saha har alltsedan grundandet vuxit i jämn takt genom investeringar, vilket även har medför möjligheter för samarbetspartnerna.

 • Vi försöker att erbjuda företagarna en så stabil och jämn sysselsättning som möjligt, vilket delvis också möjliggör deras framgångar, säger Juho Honkela, skogsdirektör på Luvian Saha Oy.

Luvian Sahas tillväxt och den stabila sysselsättning som företaget erbjuder har delvis också möjliggjort familjeföretaget A. Eklunds tillväxt. I dag är Kuljetus A. Eklund ett aktiebolag som har fyra fordon i drift och som sysselsätter åtta personer.
Luvian Saha är alltjämt viktigt för företagets affärsverksamhet.

 • Jag anser att förtroende har varit den viktigaste faktorn i vårt långvariga samarbete. Båda parter har alltid hållit sina löften.

Det är också en bra utgångspunkt för det framtida samarbetet.

När Eklunds fordon i dag svänger in till Luvian Saha kan det vara den tredje generationen som sitter bakom ratten, eftersom Ari Eklunds son Sami Eklund redan har börjat jobba med virkestransporter.

 • Jag har stor tilltro till såväl Luvian Sahas som hela sågindustrins framtid, säger Eklund, som fortfarande kör timmertransporter dagligen.
 • Jag hoppas att samarbetet med Luvian Saha kommer att fortsätta även de kommande 40 åren.

Artikel: Timo Riihentupa
Bilder: Anssi Koskinen