Bästa leverantör

Vi önskar att få inköps- och utgiftsfakturor i elektroniskt format som nätfakturor.

Nätfaktureringsadress: TE003708531383
Operatör: TietoEVRY Oyj (förmedlarens identifierare 003701011385)

Ifall ni inte kan skicka nätfakturor ber vi er att leverera inköpsfakturorna till vårt företag i främsta hand per e-post och om detta inte heller är möjligt, i pappersformat per post.

Pappersfakturor per e-post till adressen:
ostolaskut@luviansaha.fi

Pappersfakturor per post till adressen:
Sahantie 1
29100 Luvia