Virke räcker långt

Ständig utveckling och nya tankar utgår alltid från människor. Luvian Saha är ett solitt familjebolag som uppskattar sina arbetstagare och som samtidigt är ett internationellt företag som bygger en hållbarare morgondag. Vi är stolta över vårt arbete. 

Skogsbranschen – full av möjligheter

Lämna en ansökan
Framtiden finns inom skogsbranschen

Vi är stolta över vårt arbete. Vi förenas av hög kompetens, kvalitet och ansvarsfullhet: sågindustrin spelar en viktigt roll i byggandet av ett koldioxidsnålt samhälle.

Kolet som är bundet till skogarna fortsätter sitt kretslopp i sågvaror och förädlade varor till och med i hundratals år. Träbyggnadsarbeten utgår från sågindustrins produkter. Branschen har låga utsläppsnivåer och dess produkter är mycket konkurrenskraftiga vad gäller koldioxidbalansen. 

Solid arbetsgivare

Såsom vi uppskattar skogen, kunderna och våra intressentgrupper – på samma sätt uppskattar vi våra arbetstagare. Som ett solitt, en ansvarsfull aktör och arbetsgivare omfattar våra principer omsorg om såväl människor som miljön.

Vi förenas av hög kompetens, jämlikhet, arbetssäkerhet, rättvisa, kvalitet och ansvarsfullhet: Sågindustrin spelar en viktigt roll i byggandet av ett koldioxidsnålt samhälle.