Virket används i enlighet med dess värde

På Luvian Sahas avverkningar utnyttjas timrets stockdel noggrant. Vi vill för vår del värna om och respektera detta unika råmaterial som vuxit och härdats i de hårda förhållandena i norr, genom att förädla det till hållbara och varaktiga produkter. Inom virkeshandeln förhandlar vi alltid med er personligen och långvarigt för att garantera bästa möjliga service.

Bästa vinsten ur din skog med hjälp av vår utmärkta avverkning

Kontakta våra inköpschefer Virkeshandel

Lokalt, ansvarsfullt och målmedvetet

Som ansvarsfullt bolag ser Luvian Saha till att skogsvården och -användningen är ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbart. Vår effektiva verksamhetskedja som utgår från en hållbar grund, personliga service med skogsägarna, trävarukunskap, passionerade förhållande till skogen samt våra nöjda arbetstagare beskriver vår verksamhet.