Ansvarsfulla val

Luvian Saha använder virke från certifierade skogar. Vi deltar i lokal PEFC-gruppcertifiering av skogar, vilket förpliktigar oss att behandla skogar på ett hållbart sätt. Vi har PEFC- och FSC®-certifikat för hantering av virkets ursprung beviljade av Inspecta Sertifiointi Oy.

Se en månadsrapport över användningen av PEFC-certifierat virke »
Mer information om PEFC-certifiering »
Mer information om FSC-certifiering »

PEFC-certifikat »
FSC-certifikat »

Prestandadeklaration (DoP)
Prestandadeklaration 305-01/2013 17.6.2013
Declaration of performance 305-01/2013 17.6.2013
Prestandadeklaration 1007-02/2016 24.5.2016