Skeppningsmärkning

US

ST = sågvara

V (kvinta)

VI (utskott)