All världens trävaror målmedvetet

Vi är kända ut i världen. Vi behärskar omfattande framställningen av högklassiga trävaror. Målmedvetenheten har varit grunden till vår affärsverksamhet i över 40 års tid. Vår vilja att bry oss om våra kunder, kombinerat med vår yrkesskicklighet, gör oss till en omtyckt och långvarig partner. 

Respekt för kundens behov

Industri och återförsäljare
Högklassiga trävaror

Vi säljer sågvaror och hyvlat virke av gran och tall som framställts av noggrant utvalda råmaterial, obehandlat samt ytbehandlat på olika sätt till fem kontinenter. Våra kunder är återförsäljare samt olika aktörer inom trävaruindustrin.

Verksamheten bakom kvaliteten

Vår moderna produktionsanläggning samt yrkeskunniga personal garanterar högklassig förädling av råmaterial till slutprodukter av högsta kvalitet på ett energieffektivt och säkert sätt samt med respekt för råmaterialet – vi utnyttjar 100 procent av vårt råmaterial. Målmedveten utveckling av vår verksamhet genom investeringar försäkrar vår konkurrenskraft även i framtiden. Våra värderingar styr verksamheten bakom kvaliteten. 

Högklassiga förädlingsprodukter

Tack vare att vi köper vårt råmaterial själva är våra tjänster smidiga, mångsidiga och snabba och våra produkter är alltid av högsta kvalitet. Vårt sortiment är mångsidigt vad gäller förädlingsprodukter: våra produkter är tillgängliga både som obehandlade och ytbehandlade. Om du är en återförsäljare eller en industriell aktör, kontakta vår försäljning för mer information.

Ta kontakt