Skogens kretslopp

Avverkning är en väsentlig del av god skogsvård. Med avverkningen upprätthåller man skogens hälsa och livskraft. Vid avverkning avverkas trädbeståndet antingen helt, varpå utrymme uppstår för nya trädgenerationer. Avverkning kan även utföras genom gallring och genom att välja enskilda träd, varpå det kvarvarande trädbeståndet får mer utrymme att växa och bli grövre.

Skogen är en förnybar naturresurs. Allt börjar från ett litet frö och en liten planta. Med välplanerade åtgärder får du ny och starkare tillväxt i din skog efter föryngringsavverkning.

2. Ungskog

Plantbeståndets skötsel i rätt tid främjar trädbeståndets utveckling och påskyndar inkomsterna från gallringen.

3. Fullväxt skog

Genom gallring styr du trädbeståndets kvalitet och växt samt ökar inkomsterna under skogens omloppstid. En ovårdad och alltför tät skog klarar sämre av naturkatastrofer.

4. Förnyelsemogen skog

När skogen åldras försämras trädbeståndets värdetillväxt och slutar helt med tiden. Genom förnyelse ger du utrymme för en ny trädgeneration. Trädens resa fortsätter i form av våra produkter. I sågvaror är kolet bundet till virket till och med i årtionden.