Om oss  ›  Aktuellt

Luvian Saha Oy investerar i framtiden – anställer nya arbetstagare och investerar i produktionen

16.05.2020

Bolagets helhetsinvesteringar under det innevarande året är till sin storlek cirka 2 miljoner euro, utöver vilket bolaget år 2020 anställer 5–6 nya arbetstagare till produktionen.

Luvian Saha Oy har fattat ett betydande investeringsbeslut om moderniseringen av sina tre nuvarande kanaltorkar som ska genomföras under sommaren 2020. Investeringen innebär att torkarnas ställdon förnyas enligt modern teknik ända ner till lastintag och värmeåtervinningssystem. 

– Med investeringen svarar vi på våra kunders efterfrågan genom ökad kapacitet och ännu bättre torkningskvalitet, som för sin del stödjer vår långsiktiga tillväxt. Ökad kapacitet innebär en ökning på dryga fem procent till vår årliga totala torkningskapacitet.

– Genom att modernisera kanaltorkarna uppnår vi även andra positiva effekter, såsom effektiviserad energiförbrukning samt förbättrad arbetssäkerhet i verksamhetsmiljön, säger Luvian Saha Oy:s verkställande direktör Veli-Matti Puuska.

Luviaföretaget anställer under det innevarande året 5–6 nya arbetstagare till produktionen.

– Vi ser positivt på framtiden inom vår bransch: Användningen av våra slutprodukter binder utmärkt koldioxid. Hållbar utveckling blir allt viktigare, vilket i framtiden främjar trävaruprodukternas ökade popularitet och efterfrågan, säger Puuska.

Som ett solitt bolag och en föregångare inom branschen har vi tillit till och tro på branschen på lång sikt efter avslutade samarbetsförhandlingar samt en även i övrigt utmanande tidsperiod, tillägger han.

Avtalet undertecknades av produktionsdirektör Mauri Korpela (till vänster) och verkställande direktör Veli-Matti Puuska från Luvian Saha samt Valutec Oy:s verkställande direktör Mikko Pitkänen och Juha Pöylijoki

Luvian Saha Oy är ett av Finlands största och solidaste privata producenter av sågvaror och vidareförädlade varor. Bolagets omsättning är cirka 85 mn € och det levererar cirka 85 procent av sin produktion till export. Bolaget använder årligen ungefär 650 000 m3 gran- och tallvirke som råmaterial i sin produktion. Majoriteten av bolagets 120 arbetstagare arbetar i Luvia.