Luvian Saha Oy mukana vahvistamassa metsäluonnon monimuotoisuutta

24.04.2020

Sahateollisuus ry:n puuta hankkivat jäsenyritykset, joihin myös Luvian Saha Oy kuuluu, ovat sitoutuneet edistämään metsäympäristöohjelman tavoitteita käynnistämällä itsenäisten sahojen metsäympäristöohjelman. Sahateollisuuden itsenäisten jäsenyritysten yhteisen metsäympäristöohjelman tavoitteena on turvata ja vahvistaa metsien monimuotoisuutta hakkuiden yhteydessä. Toimenpiteet ovat metsänomistajille vapaaehtoisia ja niiden toteuttamisesta sovitaan yhdessä metsänomistajien kanssa.

Metsäympäristöohjelmassa keskitytään kuuteen hakkuiden yhteydessä toteutettavaan luonnonhoidon toimenpiteeseen, joilla on tutkitusti keskeinen merkitys metsien monimuotoisuuden turvaamisessa; säästetään riistatiheikköjä, lahopuita sekä vähätuottoisia kohteita, suositaan sekapuustoisuutta, turvataan soiden reunavyöhykkeet ja tehdään hakkuukohteilla tekopökkelöitä.   

– Koemme osaltamme metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtimisen erittäin tärkeäksi osaksi puunkorjuutoimintojamme ja olemme sitoutuneita yhteiseen metsäympäristöohjelmaan. Yhteisen metsäympäristöohjelman avulla voimme nyt selkeästi tarjota metsänomistajille erilaisia toimenpiteitä luonnonhoidon tehostamiseksi, toteaa Luvian Saha Oy:n metsäjohtaja Juho Honkela

Osana ohjelman toteutusta Luvian Saha Oy kouluttaa myös urakoitsijansa, jotka toimivat osana yhtiön puunhankintaketjua.

Lisätietoja: 

Juho Honkela, metsäjohtaja, 044 761 5331 

Luvian Saha Oy on yksi Suomen suurimmista ja vakavaraisimmista yksityisistä sahatavaran ja jatkojalosteiden tuottajista. Yhtiön liikevaihto on noin 85 M€, yhtiön toimittaessa tuotannostaan noin 85 % vientimarkkinoille. Tuotantonsa raaka-aineena yhtiö käyttää vuosittain noin 650 000 m3 kuusi- ja mäntytukkia. Pääosa yhtiön 120 työntekijästä työskentelee Luvialla.