METSÄOSASTON PALVELUTASO VAHVISTUU ENTISESTÄÄN

08.01.2021

Toimintamme kasvaessa ja samalla vahvistaen nykyistä puunhankintaorganisaatiotamme, Charles Westberg ja Juho Laurila, ovat aloittaneet uusina hankintaesimiehinä yhtiössämme.

Närpiössä toimipaikkaansa pitävä Charles Westberg on koulutukseltaan metsätalousinsinööri, omaten huomattavan pitkän työkokemuksen puukaupan parissa toimimisesta. Charles siirtyy yhtiön palvelukseen UPM Metsän metsäasiakasvastaavan tehtävistä. Charles palvelee jatkossa metsänomistajia hankinta-alueemme pohjoisosissa eli Närpiössä, Kristiinankaupungissa, Karijoella sekä Isojoella.

”Luvian Sahan puunhankinnan vahvistaminen Etelä-Pohjanmaalla sekä ruotsinkielisellä rannikolla on hieno ja odotettu uutinen metsänomistajille. Pitkän työuran aiemmin suuressa metsäteollisuuskonsernissa tehneenä, aloitan nyt mielenkiinnolla ja innolla perheyhtiön palveluksessa. Luvian Saha pystyy osaltaan nyt tarjoamaan hyvää puunostopalvelua metsänomistajille molemmilla kotimaisilla kielillä alueellani”, sanoo Charles Westberg.

Juho Laurila siirtyy yhtiön palvelukseen MHY Lounametsän metsäasiantuntijan tehtävistä. Juho palvelee metsänomistajia jatkossa hankinta-alueemme itäreunalla eli Sastamalassa (itäinen osa), Ikaalisissa, Hämeenkyrössä, Nokialla ja Vesilahdella. Juho on koulutukseltaan metsätalousinsinööri.

”Hienoa päästä puunhankinnan tehtäviin yhtiöön, jonka luotettava toiminta on jo entuudestaan tuttua puunmyyjän näkökulmasta. Puukaupassa tärkeintä on avoimuus, luottamus ja se, että asiat hoidetaan sovitulla tavalla. Hyvin hoidetut puukaupat ja tyytyväiset asiakkaat motivoivat laadukkaaseen palveluun”, kommentoi Juho Laurila.

Yhtiö tunnetaan puunhankinnan parissa vastuullisesta toiminnastaan sekä erinomaisen tarkasta leimikoiden katkonnasta. Olemmekin jatkuvasti kiinnostuneita erityisesti tukkivaltaisista päätehakkuukohteista, soveltuen raaka-aineeksi korkealaatuisiin puutuotteisiimme, joita toimitamme vuosittain 30 eri maahan.
Puukauppa-asioissa Charlesin tavoittaa numerosta 020 779 1105 sekä sähköpostitse charles.westberg@luviansaha.fi sekä Juhon vastaavasti numerosta 020 779 1103 sekä sähköpostilla osoitteesta juho.laurila@luviansaha.fi